อีกแล้วหรือ

posted on 06 Jun 2010 10:42 by hopefloat

ตื่นแต่เช้า วันนี้ฝนตกโปรยปราย

...

...

รู้สึกเหงาๆ จริงๆ

..

...

คิดถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงซึ่งผ่านมาในชีวิตอีกแล้ว

คิดอีกว่าเมื่อไหร่อาการนี้จะหายไปจากความคิดเสียที่น่ะ

...

เป็นอยู่นาน แล้วก็ต้องพยายามคิดให้ได้อีกเหมือนกันว่า ....

เราต้องก้าวเดินต่อไป

เราต้องยืนหยัด  เพื่อหัวใจดวงนี้ให้เเข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้

...............................................